Wat zit er in het ondermijningsfonds?

GELD

DOOR REDACTIE

De aanpak van ondermijning moet vooral plaatsvinden door samenwerking van gemeenten en andere autoriteiten in regionaal verband. Voor de uitvoering van de plannen is door het kabinet een eenmalig ‘ondermijningsfonds’ van 100 miljoen euro in het leven geroepen. Daarnaast is er structureel 10 miljoen per jaar beschikbaar.

Uit het fonds gaat 85 miljoen naar de regio’s. Gemeenten werken daarin samen met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de zogenoemde Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), gericht op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Alle regio’s konden plannen indienen en inmiddels is bekend hoe het geld is verdeeld. Zo krijgt de regio Rotterdam 11 miljoen, Oost-Nederland bijna 9 miljoen en Amsterdam-Amstelland ruim 8 miljoen.


Brabant-Zeeland

Het grootste bedrag uit het fonds gaat naar de regio Brabant-Zeeland, namelijk 20,5 miljoen. Aanvullend krijgt deze regio nog 4 miljoen. De Taskforce Brabant-Zeeland en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) stelden een versterkingsplan op. Co-voorzitter John Jorritsma: ‘Met deze gelden wordt het mogelijk om alle voorgestelde initiatieven uit te voeren. Onderdeel daarvan is het programma Een Smart Overheid, waardoor slimmere informatie-uitwisseling tussen partners mogelijk wordt en we veel vlotter crimineel ondernemerschap kunnen verstoren.’


Controleurs

Het geld uit het fonds wordt onder andere ingezet voor het blootleggen van financiële structuren die criminelen gebruiken en op de versterking van de aanpak van kwetsbare gebieden, zoals vakantieparken, het agrarisch buitengebied en bedrijventerreinen.


De gemeenten Heerlen en Kerkrade gaan bijvoorbeeld samen strenger controleren op de aanwezigheid van wietplantages in loodsen, containers en bedrijfsgebouwen. Tot nog toe controleert de politie panden alleen bij een concrete verdenking, maar de gemeenten gaan op grote schaal alle gebouwen inspecteren die mogelijk geschikt zijn voor wietteelt.


Hiervoor is voor de komende drie jaar ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het landelijke ondermijningsfonds. De gemeenten gaan hiermee acht controleurs aanstellen in de loop van 2019. Het is de bedoeling de controles na ongeveer een jaar uit te breiden over het hele zuidoosten van Limburg, naar alle Parkstad gemeenten.